top of page
STEVE JOBS (5).gif

Basınçlı Kaplar

Basınç: Vakumun bir negatif değer olarak belirtildiği, gösterge basıncı olarak da ifade edilen, atmosfer basıncına göre basıncı, 


Basınçlı aksesuarlar: İşlevsel fonksiyona ve basınç taşıyıcı hazneye sahip cihazları, 


Basınçlı ekipman: Kaplar, borular, emniyet ve basınç aksesuarları, uygulaması varsa basınçlı ekipmanın basınç içeren kısımlarına bağlı flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma kulpları vb. elemanları tanımlar.

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği: Bu yönetmelik, yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

a)    Basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar, alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan,
b)    Kap ya dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümden oluşan,
c)    Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS ile V’nin çarpımı) 10.000 bar × litreden fazla olmayan,

ç)    Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300°C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den fazla olmayan, kapları kapsar.

Kazanlar
Kompresörler ve hava hatları
Buhar ve sıcak su kapları
Basınçlı asit tankları
Kriojenik tanklar
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Sinai gaz tankları ve tüpleri
Otoklavlar
Boru hatları
Hidrolik ve pnomatik akışkan devreleri

Yangın Söndürücüler 

Boş Tüpler

İthalat Süreçlerinde  Tse ve Tareks İzin Alınması Gereken Konularda Gerekli Evraklar 

-Declaration Of Conformity

-PED veya TPED   Test raporları ( Ürün gamına göre PED / TPED İstenebilir.)

-Ürün Etiket resmi

-Fatura , Proforma Fatura 

-Gtip 

Danışmanlık İçin İrtibata Geçebilirsiniz.

bottom of page